0961.284.004

Menu Đóng

Công ty TNHH MH Rental Việt Nam

MH Rental Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ bán và cho thuê xe nâng người tại Việt Nam. Dưới đây là thông tin về chính sách bảo mật thông tin khách hàng của công ty.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Thông tin thu thập có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, như tên, địa chỉ email, tùy chọn tài khoản cá nhân; dữ liệu giao dịch, như thông tin mua hàng; và dữ liệu kỹ thuật, như thông tin về cookie.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt, chia sẻ thông tin người dùng cung cấp và để giúp phát hiện spam.

Thư viện

Hình ảnh và các tệp tải người dùng tải lên được chúng tôi lưu trữ (chú ý nhúng vị trí sẽ liên quan đến thông tin cá nhân). Khi khách truy cập vào website có thể tải xuống giải nén và sử dụng.

Thông tin liên hệ

SĐT: 0986.866.987

Website: xenangnguoi.com.vn

Địa chỉ: Số nhà 14/49/124 Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cookies

Thu thập thông tin cookies của Khách hàng. Việc đăng ký cho Khách hàng ghé thăm, truy cập và sử dụng “cookies” cũng như đèn báo hiệu web là để giúp nâng cao chất lượng và thời gian sử dụng của Khách hàng. Website xenangnguoi.com.vn được sử dụng công nghệ “cookies”, cookie là những mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của Khách hàng, chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookie có thể lưu trữ nhiều thông tin, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail. Phần “trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ giúp Người dùng biết cách ngăn chặn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các cookie. Nếu Khách hàng vô hiệu cookie, Khách hàng không truy cập được vào những tính năng quan trọng và việc sử dụng Website xenangnguoi.com.vn có thể bị hạn chế. Cookie dùng trên Website xenangnguoi.com.vn có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng,

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật an toàn. Không có bên thứ 3 nào được cung cấp thông tin nếu như người dùng không cho phép sử dụng.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Website xenangnguoi.com.vn sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Mytour;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Dùng tại MH Rental;
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Sẽ được hệ thống bảo mật tuyệt đối.

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn.

Phòng quản lý thông tin dữ liệu sẽ tiếp nhận và sử lý dữ liệu, lưu trữ bảo mật.

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Khi khách truy cập yêu cầu tiết lộ dữ liệu thông tin, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một biểu mẫu thông báo để chủ sở hữu xác nhận cấp quyền truy cập. Tiếp theo, khi nhận được xác nhận của chủ sở hữu sẽ gửi các quyền đến cho người truy cập yêu cầu.

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Bên thứ ba sẽ có nghĩa vụ và trách nghiệm bảo vệ, giữ bí mật dữ liệu. Chỉ được sử dụng thông tin với mục đích và quyền hạn đã thỏa thuận giữa ba bên.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website xenangnguoi.com.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website xenangnguoi.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Dùng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của MH Rental.

DMCA.com Protection Status