Menu Đóng

Xe nâng người S Boom SX 135XC

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 43.15m
  • Tầm với ngang: 27.43m
  • Kích thước máy:  3.94 x 19.76m
  • Khả năng tải: 300kg, 454kg (giới hạn)
  • Năng lượng:  Điện, Diesel
DMCA.com Protection Status