Làm thế nào để đăng kiểm xe nâng người?

Sau khi đã nhập hoặc sản xuất các loại xe nâng người, để có thể đưa các loại xe này vào sử dụng thì công ty sản xuất xe nâng người phải tiến hành hàng các thủ tục để đăng kiểm xe nâng người. Vậy, thủ tục và hồ sơ để tiến hành hành việc đăng kiểm xe như thế nào? Bài viết sau đây sẽ bật mí cho các bạn hồ sơ và các bước khi tiến hành đăng kiểm tại cơ quan nhà nước.

Hồ sơ đăng kiểm xe nâng người

Để có thể đăng kiểm hay còn gọi là đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe nâng hàng. Bạn cần làm đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước.

Đăng kiểm xe nâng người gồm những giấy tờ gì?
Đăng kiểm xe nâng người gồm những giấy tờ gì?

Các loại giấy tờ cần thiết khi các bạn nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Thông tư số 89/2018/TT-BGTVT. Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của Thông tư 89/2018/TT-BGTVT quy định.

  • Bản đăng ký kiểm tra xe nâng theo quy định tại Phụ lục bàn hành kèm theo Thông tư.
  • Bản phô tô các loại hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.
  • Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Bản sao này được nộp trước khi tiến hành kiểm tra thực tế đối với xe nhập khẩu được để ngoài khu vực giám sát của hải quan).
  • Bản chính phiếu kiểm tra xuất kho, xuất xưởng của nhà sản xuất xe nâng người hoặc giấy chứng nhận chất lượng của xe do nhà sản xuất cấp.
  • Các tài liệu giới thiệu về thông số kỹ thuật, tính năng hoặc bản thông tin xe nhập khẩu theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 89/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT.

Trường hợp miễn nộp tài liệu giới thiệu về tính năng, thông số kỹ thuật là đối với loại xe cùng kiểu, cùng chủng loại với xe đã được cấp giấy đăng kiểm xe nâng người. Ngoài ra, các loại xe nâng người đã được cấp đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Xem thêm:

Trình tự, cách thức thực hiện đăng kiểm xe nâng người

Căn cứ Thông tư số 89/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư số 89/2018/TT-BGTVT quy định trình tự, cách thức thực hiện như sau:

Nộp hồ sơ tại Cục đăng kiểm Việt Nam
Nộp hồ sơ tại Cục đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Gửi hồ sơ đến Cục đăng kiểm Việt Nam

Người nhập khẩu đề nghị đăng kiểm xe người nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định qua đường bưu điện. Ngoài ra, các bạn có thể đến nộp trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Cục đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ  

Cục đăng kiểm Việt Nam sẽ kiểm tra hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhập khẩu. Cục đăng kiểm Việt Nam xác nhận vào bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe nâng hàng.

Người nhập khẩu đưa xe đến kiểm tra
Người nhập khẩu đưa xe đến kiểm tra

Sau đó, người nhập khẩu phải đưa xe nâng hàng đến để kiểm tra xe theo thông báo của Cục Cục đăng kiểm Việt Nam trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày người nhập khẩu nhận được xác nhận hồ sơ đăng ký đăng kiểm xe nâng.

Nếu người nhập khẩu trong vòng 15 ngày làm việc mà không thể đưa xe đến để kiểm tra thực tế thì phải làm giải trình bằng văn bản cho Cục đăng kiểm Việt Nam. Sau đó, Cục đăng kiểm Việt Nam sẽ cho người nhập khẩu bổ sung hoàn thiện lại trong vòng 1 ngày.

Bước 3: Cục đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra xe

Cục đăng kiểm Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra xe nâng người theo địa điểm, thời gian đã thông báo với người nhập khẩu. Thời gian để kiểm tra xe là 01 ngày làm việc.

Sau khi đã kiểm tra xe đầy đủ, trong thời gian 4 ngày làm việc Cục đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm cấp chứng chỉ chất lượng. Giấy chứng chỉ chất lượng sẽ được trả cho người nhập khẩu sau khi xác nhận đã nộp lệ phí và phí theo quy định.

Cấp giấy chứng nhận đăng kiểm
Cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

Với những thông tin về đăng kiểm xe nâng người sẽ giúp bạn có được những kiến thức về thủ tục, hồ sơ cũng như trình tự trong quá trình đăng kiểm xe nâng. Nếu bạn có nhu cầu đăng kiểm xe nâng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.