6+ hãng sản xuất xe nâng người nổi tiếng

  1. Hãng Genie – Mỹ
  2. Hãng JLG – Mỹ
  3. Xe nâng người LGMG – Trung Quốc
  4. Hãng Haulotte – Pháp
  5. Hãng Skyjack – Canada
  6. Hãng Snorkel
  7. Hãng Mantall – Trung Quốc