Dự án nhà trồng rau sạch Vĩnh Phúc

Công ty TNHH thiết bị Đông Hưng Việt Nam cung cấp một loại xe nâng người tại dự án nhà trồng rau sạch tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự án đòi hỏi tiến độ gấp, địa hình phức tạp nhưng với sự cơ động và hiệu quả xe nâng người cắt kéo Đông Hưng đã giúp cho nhà thầu và chủ đầu tư hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Xe nâng người Đông Hưng giúp nâng các thanh kết cấu và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho toàn bộ nhà trồng rau.

Dự án trồng rau sạch tại Vĩnh Phúc
Dự án trồng rau sạch tại Vĩnh Phúc
Vận chuyển xe nâng cho dự án nhà trồng rau sạch Vĩnh Phúc
Vận chuyển xe nâng cho dự án nhà trồng rau sạch Vĩnh Phúc
Kiểm tra xe
Kiểm tra xe