LOGO mới của MH Rental ẩn chứa nhiều ý nhĩa và tham vọng..

MH Rental đã quyết định thay đổi logo băt đầu từ tháng 09/2020, đồng thời cũng đã có văn bản chính thức gửi tới khách hàng và các đối tác về việc này.

LOGO mới của MH Rental
LOGO mới của MH Rental

Văn bản chính thức

LOGO mới của MH Rental đã nói lên tất cả về triết lý của công ty, logo thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của mỗi thành viên MH Rental. Cùng chung trên một con thuyền trèo lái vượt qua phong ba bão táp trinh phục đỉnh cao, hướng đến những tầm cao mới.

>>Xem chi tiết tại website chính thức: https://mhrental.vn/thong-bao-ve-viec-thay-doi-logo-cong-ty-mh-rental