Thuê xe nâng người tại nhà máy Nosto KCN Đại Đồng

Đông Hưng cho thuê xe nâng người tại Bắc Ninh

Cho thuê xe nâng người 10m Skyjack SJIII3226 tại KCN đại đồng Hoàng Sơn Bắc Ninh. Khách hàng tin tưởng dịch vụ và chất lượng về sản phẩm Đông Hưng cung cấp. Xe để bảo dưỡng bảo trì nhà máy nên cần bề rộng nhỏ kích thước hẹp để đi vào khe hẹp trong nhà máy.

Vận chuyển cho thuê xe nâng người tại kcn đại đồng Hoàng Sơn Bắc Ninh
Vận chuyển cho thuê xe nâng người tại kcn đại đồng Hoàng Sơn Bắc Ninh
Vận chuyển cho thuê xe nâng người tại kcn đại đồng Hoàng Sơn Bắc Ninh
Vận chuyển cho thuê xe nâng người tại kcn đại đồng Hoàng Sơn Bắc Ninh
Vận hành kiểm tra xe
Vận hành kiểm tra xe

Xem thêm: Cho thuê xe nâng người