Xe Nâng Người Cắt kéo Skyjack SJ III4740

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 12m
  • Khả năng tải: 227 kg
  • Kích thước:  2.3 x 1.15 x 1.1m
  • Trọng lượng xe: 6000 kg
  • Năng lượng:  Điện