Xe nâng người S Boom JLG SJ 86T

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 28.4m
  • Tầm với ngang: 23.4m
  • Kích thước máy: 0.91×2.49m
  • Khả năng tải: 454 Kg