Xe Nâng Người JLG S Boom lift 600 SC

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 20m
  • Tầm với ngang: 15m
  • Khả năng tải: 300kg
  • Năng lượng:  Diesel