Xe Nâng Người JLG Z Boom 340-AJ

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 12.33m
  • Tầm với ngang: 6.06m
  • Khả năng tải: 230kg
  • Năng lượng:  Diesel