Xe Nâng Người JLG Boom Lift 600 A

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 20.46m
  • Tầm với ngang: 12.10m
  • Khả năng tải: 230 kg
  • Năng lượng:  Diesel