Xe Nâng Người S Boom JLG 1500 SJ

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 47,72 m
  • Tầm với ngang: 23,38 m
  • Khả năng tải: 450 kg
  • Năng lượng:  Diesel