Xe nâng người Z Boom Z-60/34

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 20m
  • Tầm với ngang: 10m
  • Khả năng tải: 227 kg
  • Năng lượng:  Điện