Xe nâng người S Boom S 65

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 21.80m
  • Tầm với ngang: 16.51m
  • Kích thước máy: 2.49 x 9.73m
  • Năng lượng:  Điện, Diesel