Xe Nâng Người Cắt kéo Genie GS-2669 RT

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 7.9m
  • Khả năng tải: 680 kg
  • Kích thước:  3.12 x 1.75m
  • Trọng lượng xe: 3309 kg
  • Năng lượng:  Diesel