Xe Nâng Người Cắt kéo Genie GS-1530

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc:  6.57m
  • Khả năng tải:  272kg
  • Kích thước:  1.83 x 0.76m
  • Trọng lượng xe:  1168 kg
  • Năng lượng:  Điện