Xe Nâng Người cắt kéo Skyjack SJIII 3220

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 9.75m
  • Khả năng tải: 408kg
  • Kích thước:  0.81 x 2.32m
  • Trọng lượng xe: 1592kg