Xe Nâng Người Cắt kéo Skyjack SJ 9250

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 17.07m
  • Khả năng tải: 680kg
  • Kích thước:  4.47 x 2.34m
  • Năng lượng:  Diesel