Xe Nâng Người Cắt kéo Genie GS-2632

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 9.8m
  • Khả năng tải: 227 kg
  • Kích thước:  2.44×0.81m
  • Trọng lượng xe: 2002 Kg
  • Năng lượng: dầu