Xe Nâng Người Z Boom Skyjack SJ 63AJ

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 21.21m
  • Tầm với ngang: 12.19m
  • Khả năng tải: 227kg
  • Năng lượng:  Điện, Diesel