Xe nâng người Z Boom HA 41 Pro

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 41.5m
  • Tầm với ngang: 20.1m
  • Khả năng tải: 230kg
  • Năng lượng:  Điện, Diesel