Xe nâng người S Boom SX-180

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 56.86m
  • Tầm với ngang: 24.38m
  • Kích thước máy:  5.03 x 16.18m
  • Khả năng tải: 340kg
  • Năng lượng:  Điện, Diesel