Xe Nâng Người Cắt kéo Genie GS-1930

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc:  7.79m
  • Khả năng tải:  227kg
  • Kích thước:  1.83 x 0.76m
  • Trọng lượng xe:  1226 kg
  • Năng lượng:  Điện