Xe nâng người Z Boom Z-30/20N

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 11.14m
  • Tầm với ngang: 6.53m
  • Khả năng tải: 227 kg
  • Năng lượng:  Điện