Xe Nâng Người Z Boom Skyjack SJ 46AJ

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 15.93m
  • Tầm với ngang: 7.54m
  • Khả năng tải: 227kg
  • Năng lượng:  Điện, Diesel