Xe Nâng Người Cắt kéo Genie GS-2646

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 9.8m
  • Khả năng tải: 454 kg
  • Kích thước:  2.44 x 1.16m
  • Trọng lượng xe: 1956 kg
  • Năng lượng:  Điện,dầu