Xe Nâng Người Cắt kéo Genie GS-2032

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 7.9m
  • Khả năng tải: 363 kg
  • Kích thước:  2.44×0.81m
  • Trọng lượng xe: 1621 kg
  • Năng lượng:  Điện