Xe Nâng Người Cắt kéo Genie GS-2646 AV

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 7.92m
  • Khả năng tải: 408 kg
  • Kích thước:  2.67 x 1.42m
  • Trọng lượng xe: 2370
  • Năng lượng:  Điện