Xe Nâng Người Z Boom JLG 600 AN

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 20m
  • Tầm với ngang: 10.10m
  • Khả năng tải: 300 kg
  • Năng lượng:  Diesel