Xe Nâng Người JLG Boom Lift dòng 800 A

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 26.38m
  • Tầm với ngang: 16.15m
  • Khả năng tải: 230kg
  • Năng lượng:  Diesel