Xe nâng người S Boom S 85 HF

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc:25.91m
  • Tầm với ngang:22.10m
  • Kích thước máy:11.23 x 12.37m
  • Khả năng tải:454kg (giới hạn)
  • Năng lượng:  Điện, Diesel