Xe Nâng Người JLG S Boom Lift 600 S

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 18.11m
  • Tầm với ngang: 15.32m
  • Khả năng tải: 270kg
  • Năng lượng:  Diesel