Xe nâng người chân nhện – Spider Lift Falcon FS320Z

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 32m
  • Tầm với ngang: 15m
  • Khả năng tải: 200kg
  • Năng lượng:  Pin, Diesel, Điện