Menu Đóng

Xe nâng người Z Boom Z-45/25

Liên hệ

  • Chiều cao làm việc: 15.97/16.05m
  • Tầm với ngang: 14.63/14.66m
  • Khả năng tải: 227kg
  • Năng lượng:  Điện, Diesel
DMCA.com Protection Status